Info – FAQ

Home » Info – FAQ
Co to je frézování komínů?

Frézování komínů je zvětšení vnitřního otvoru komínu. Otvor se zvětšuje v původním tělese komínu. Frézovací hlava odebírá potřebnou vrstvu stěny komínu. Tloušťka odfrézovaného materiálu se určuje podle požadavků zákazníka – průměru vložek, kterými se komín po vyfrézování vyvložkuje. Je možné odfrézovat cca 60% původní stěny komínu.

Je potřeba při frézování některou část komína bourat?

Fréza pracuje ve vnitřním otvoru komínu, takže odebírá materiál komínu zevnitř. Tvrzené řetězy obíjí vnitřní část komínu, čímž se zvětšuje vnitřní průměr bez toho, aby bylo potřeba komín bourat. Často se však stává, že komín je v nadstřešní části v rozpadajícím se stavu. V tomto případě je nutné část komínu rozebrat a postavit nově.

 

Komín je nutné bourat také v případě, pokud je v některé části zalomený resp. uhnutý.

 

Pár cihel je třeba bourat v oblasti T-kusu a čistící části, aby se na tam bložiť díly. Není to však vždy nutné. Existují špcialne díly T-kus a čistící část, kterou je možné vložit bez bourání.

Bude nepořádek v domě?

Otvory do komínu se přikryjí, aby jimi nepronikal prach. Prach zůstane uvnitř komínu a po ukončení frézování se uklidí komínovými dvířky, případně se odsaje vysavačem. Při bourání montážních otvorů na vkládání přípojných a čistících částí je větší problém uhlídat pořádek v domě. Je potřeba počítat s nepořádkem minimálně v místnostech, kde se budou vkládat přípojné a čistící části.

Nenaruší sa komín?

Fréza je zkonstruovaná tak, že odebírá jen část vnitřní stěny a to velmi šetrným způsobem. Díky tomu nedochází k narušení vnější stěny komínu.

O kolik můžu zvětšit průměr starého komínu?

Odfrézovat se může cca 60% původní stěny komínu. Nová vnitřní stěna už není hladká. Následně po frézování je nutné komín vyvložkovat a tím zabezpečit, aby spaliny nepronikaly do původní stěny komína. Při vložkování se musí vybourat montážní otvor v místě, kde bude napojené vytápěcí těleso a ještě jeden otvor pro umístnění části na čištění komínu.

Co když komín není rovný?

Fréza komín nevyrovná. Frézování komínů je jen kopírování existujícího komínu. Pokud je komín mírně vybočený a fréza projde, je možné komín frézovat.

Pokud je komín vybočený, naše speciální hlava frézi dokáže vyfrézovat i mírně uhnutí komín do 30 ° -35 °. Ale i tak je nutné komín otevřít při vyvložkování. Kdy se v uhnutí používají kolena.

Běžně provádíme tyto zásahy. Vybočený komín vyžaduje více bouracích prací a samozřejmě je i více nepořádku v domě.

Pokud je komín vybočený, je ho možné vyfrézovat a vyvložkovat?

Je to možné. Máme speciální hlavu která je schopna frézovat uhnutí komín max.30-35 °. Pokud je uhnutí Vetší je nutné manuálně zvetčšenie v oblasti zakřivení.

Jak dlouho trvá vyfrézování komínu?

Délka je závislá na složení – materiálu komínu z kterého je postavený. Průměrně je možné počítat s tím, že za jeden den jsme schopni udělat komplet frézování i vložkování komínu. Při komínech, kde vznikají komplikace je těžší odhadnout celkový čas. Ve výjimečných případech trvá práce i několik dní.

Jaké materiály se mohou frézovat?

Většina komínů je postavená z cihel. V některých komínech se nachází betonové překlady. Beton je většinou v dece. Frézovací hlava nemá problém vyfrézovat i betónové části. Materiály, jako např. azbestocement, keramika a šamot, je také možné frézovat. Při různých materiálech se mění cena frézování podle jejich tvrdosti. Cena je závislá na čase frézovaní a na počtu výměn frézovacích hlav.

Kdy je potřeba frézovat komín?

Komíny se frézují, když potřebujete zvětšit vnitřní průměr komínu pro zlepšení tahu, nebo chcete připojit spotřebič s vyšším výkonem, nebo pokud původní komín netěsní, případně je zadechtovaný. Pokud potřebujete revizní zprávu na váš komín, je pravděpodobné, že na starý komín ji už není možné vystavit. Mnoho zákazníků si nechává vyfrézovat komín právě z tohoto důvodu.

Co musím zabezpečit, aby se mohlo vyfrézování uskutečnit?

Je nutné zabezpečit přístup ke komínu. Je nutné umožnit kontrolu komínu a komínového pláště po celé délce tak, aby bylo možné zakrýt všechny otvory do komínu a průběžně kontrolovat, zda nedochází k průniku prachu do místnosti.

Není lepší postavit nový komín?

Zbourání starého komínu vyžaduje velký stavební zásah, který naruší a hlavně zašpiní celou budovu. Frézování komínů je nejlepší, osvědčené řešení rekonstrukce komínu. Frézovaní komínů je vysoce efektivní způsob, využívá existující těleso komínu a bez velkých zásahů dokáže obnovit funkčnost původního komínu.

Potřebujete poradit nebo si chcete objednat naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás.

Rádi vám pomůžeme na tel.č.: 0902 22 33 55 nebo na mailu: info@frezovanie-kominy.sk.