Zásady zpracování osobních údajů

Home » Zásady zpracování osobních údajů

Proč a jakým způsobem jsou zpracovávány vaše osobní údaje

Jako náš zákazník nebo návštěvník webu nám svěřuje své osobní údaje. My podle GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Proto všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem, jakož i v souladu s platnou evropskou legislativou.

Seznamte se, prosím, se zásadami zpracování osobních údajů a vašimi právy.

Kdo jsme

Ha atto s.r.o.

Nové Sady 988/2

Brno 602 00

IC: 02139634, DIC: CZ02139634

 

Udělením souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů na naší webové stránce https://frezovani-kominy.cz vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním alespoň na jeden konkrétním účel uvedený níže.

 

Aké osobné údaje uchovávame a na aký účel ich spracúvame

1. Kontaktní formuláře

Když nám jako návštěvník webu odešlete kontaktní formulář, sbíráme údaje, které se nacházejí v tomto formuláři: e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo. Tyto údaje budou zpracovat pouze za účelem zpětného kontaktování vaší osoby, abychom mohli zodpovědět vaše otázky nebo vybavit vaše poptávky.

Osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, v rámci využití kontaktního formuláře, nebudou zveřejněny a slouží výhradně za účelem zodpovězení otázky či vybavení poptávky.

Právní základ: oprávněný zájem provozovatele – zájem zodpovědět vaše otázky a reagovat na vaše dotazy. Proti tomuto oprávněnému zájmu můžete namítat e-mailem na info@toup.sk.

 

2. Formuláře pro výpočet přibližné ceny

Když nám jako návštěvník webu odešlete formulář s poptávkou na výpočet přibližné ceny komínu, sbíráme údaje, které se nacházejí v tomto formuláři: e-mailová adresa, telefonní číslo, jméno. Tyto údaje budou zpracovány pouze za účelem zpětného kontaktování vaší osoby, abychom vám mohli odeslat přesnou cenu na poptávaný komín nebo službu.

Osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v rámci využití formuláře, nebudou zveřejněny a slouží výhradně za účelem vyřízení výpočtu ceny.

Právní základ: oprávněný zájem provozovatele – zájem provozovatele podniknout kroky potřebné k tomu, aby byla uzavřena kupní smlouva nebo smlouva o dílo, o jejíž uzavření byl projevený zájem odesláním formuláře. Proti tomuto oprávněnému zájmu můžete namítat e-mailem na info@toup.cz

 

4. Marketing

Pokud jste nám udělili souhlas formou zaškrtnutí opt-in okna a zanechání vaší emailové adresy, budou tyto údaje použity pro marketingové účely. Pod marketingový účely se rozumí podpora prodeje, marketingové nabídky, newsletters.

Na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také nabídky třetích osob nebo využít vaši e-mailovou adresu pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku.

Zpracováním osobních údajů může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterové kampaní nebo poskytuje technické řešení pro správu newsletterové kampaní.

Právní základ: udělení souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo prostřednictvím písemné žádosti zaslané na provozovatele na info@toup.sk.

 

5. Poskytování služeb, plnění smlouvy

Při poskytování služeb nebo plnění smlouvy sbíráme osobní údaje nezbytné k plnění smlouvy: fakturační údaje, e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo, případně korespondenční adresa.

Právní základ: plnění smlouvy

 

6. Vedení účetnictví

Pokud jste našim zákazníkům sbíráme osobní údaje nezbytně nutné pro vyhovění zákonné povinnosti na vystavování a evidenci daňových dokladů.

Právní základ: plnění zákonných povinností Provozovatelů

 

7. Komentáře

Když jako návštěvník webu zanecháte na stránce komentářů sbíráme údaje, které jsou zobrazeny ve formuláři komentáře a také IP adresu a user-agent prohlížeče z důvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaných řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash) může být poskytnut službě Gravatar pro ověření, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar najdete na: https://automattic.com/privacy/.

 

8. Multimédia

Při nahrávání obrázků na webovou stránku byste se měli vyhnout nahrávání obrázků s EXIF ​​GPS údaji o poloze. Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit veškeré údaje o poloze z obrázků.

 

9. analytika

Během vaší návštěvy na stránkách jsou z technických důvodů zaznamenávány IP adresy, ze kterých jste navštívili naše stránky, jak dlouho jste na stránce, které konkrétní podstránky si prohlížíte apod. Na základní sběr statistických údajů, např. použitím měřícího kódu Google Analytics, se souhlas nevyžaduje.

Na našich stránkách využíváme automatické profilování za účelů zkvalitňování našich služeb. Dochází k tomu na základě vašich preferencí zjištěných přes cookies, webové logy a IP adresu. Na profilování využíváme Google Adwords, Facebook.

Proti profilování můžete podat námitku na mail info@toup.sk, která bude vybavena ve lhůtě 30 dnů od doručení.

 

Soubory cookies

Abychom zajistili řádné fungování této webové stránky, při jejím prohlížení někdy ukládáme na počítači nebo mobilním zařízení malé datové soubory, nazývané cookie.

Díky nim získáváme informace o vašich krocích a nastaveních. Usnadňuje vám to další návštěvu, nebudete muset např. opětovně zadávat přihlašovací jméno, e-mailovou adresu nebo měnit nastavení, které jste si předtím představili.

Soubory cookie můžete používat či smazat – podrobnosti viz na stránce www.aboutcookies.org.

Můžete vymazat všechny soubory cookie ve vašem zařízení a většinu prohlížečů nastavit tak, abyste znemožnili jejich ukládání.

Používáme několik typů cookie – dočasné se vymažou jakmile opustíte naše stránky, trvalé zůstanou ve vašem zařízení, dokud neuplyne jejich platnost nebo do jejich ručního vymazání.

Pro provoz jsou nejdůležitější základní soubory cookie, které umožňují používání hlavních funkcí, kterými jsou např. zapamatování přihlášení, předvyplnění formulářů apod.

Provozní soubory cookie nám pomáhají lépe vás poznat a díky nim můžeme zlepšit náš obsah či design. Slouží na analýzu, shromažďují statistické informace, ukazují nám, kde jste na našem webu klikli a jakou stránku jste naposledy navštívili.

Funkční soubory cookie nám pomáhají vylepšit funkčnost stránky. Pamatují si, co jste při poslední návštěvě změnily a při příští návštěvě tak nebudete muset opět měnit nastavení, které jste předtím změnili.

Reklamní soubory cookie používáme k zobrazení obsahu reklam, které se přizpůsobují vašim zájmům a tedy vám můžeme nabídnout reklamy, které by mohly být pro vás zajímavé. Nám naopak pomáhají lépe zacílit přímou marketingovou komunikaci a měřit účinnost reklamních kampaní.

Na naší stránce naleznete integrovaný obsah z jiných webů, proto mohou být během používání našich webových stránek vytvořené soubory cookie třetích stran, které nepodléhají naší kontrole. Je to například v případě pokud prohlížíte video z YouTube nebo odkaz z Facebooku či Twitteru. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, přečtěte si zásady ochrany soukromí a používání cookie těchto služeb.

 

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na této webové stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. Videa, obrázky, články a podobně). Vložený obsah z jiných stránek se chová stejně, jakoby návštěvník navštívil jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou o vás shromažďovat osobní údaje, používat soubory cookies, vkládat třetí-stranné sledování a monitorovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud na dané webové stránce máte účet a jste přihlášeni.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Osobní údaje se u hospodářského subjektu uchovávají po dobu nezbytnou pro splnění účelu, za kterým byly provozovatelům poskytnuty. Nejvíce však po dobu 5 let, pokud zvláštní právní předpisy (daňové, pracovněprávní, účetní, archivace) nestanoví jinak nebo dokud svůj souhlas na zpracování osobních údajů neodvoláte.

 

Jaká práva máte nad svými údaji

Ve smyslu GDPR máte tato práva:

právo na opravu: máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se týkají vaší osoby a doplnění neúplných osobních údajů
právo na výmaz (právo na „zapomnění“): máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud je splněn některý z následujících důvodů
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány a zpracovávány,
dotyčná osoba odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů alespoň na 1 konkrétní účel nebo dotčená osoba odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů alespoň na 1 konkrétní účel, souhlas je neplatný, pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,
dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo subjekt údajů zpochybňuje zpracovávání osobních údajů týkajících se přímého marketingu včetně profilování,
osobní údaje se zpracovávají nezákonně,
splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo
se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dotyčná osoba má méně než 16 let.
V takovém případě vymaže všechny vaše osobní údaje ze systému, i ze systému všech dalších zpracovatele a záloh.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. evidence daňových dokladů po dobu stanovenou zákonem. V takovém případě vymažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány zákonem.

Právo na přenositelnost údajů: máte právo požádat o poskytnutí osobních údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, ve formě, která umožňuje jejich přenos jinému provozovateli
Právo namítat: máte právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Právo namítat můžete uplatňovat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.
právo na odvolání souhlasu: máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním; o čem musíte být před poskytnutím souhlasu informován. Souhlas můžete odvolat stejným způsobem, jakým jste souhlas udělili.
právo na informace: máte právo na informace. Toto vaše právo je naplněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Právo na přístup k informacím: máte právo získat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Pokud takové osobní údaje zpracováváme, máte právo nás kdykoli požádat a my jsme vám povinní doložit ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Právo podat návrh na zahájení řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů: pokud máte pocit, že s vámi údaji nezachází v souladu se zákonem, máte právo podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů.
Pokud máte takové podezření, můžete nás kdykoliv kontaktovat. Toto podezření prověříme a v případě, že zjistíme pochybení provedeme nápravu.

 

S kým sdílíme vaše údaje

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Na zpracovatelské operace, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace třetích stran, např.:

Google – google Analytics, Google Adwords
Facebook – Fb Pixel
Smartlook
Odkazy třetích stran
Někdy na našich stránkách odkazujeme na služby a produkty třetích stran. Tyto třetí strany mají vlastní podmínky ochrany osobních údajů, nezávislé od našich. Proto neneseme žádnou právní odpovědnost za obsah a aktivity těchto třetích stran.

Pokud však máte jakékoli podezření na nekalé chování těchto třetích stran, kontaktujte nás na info@toup.sk.

Nabídky a produkty třetích stran vám budeme zasílat pouze na e-mail pouze na základě vašeho souhlasu, který jste pro tento účel udělily.

 

Neposkytuje osobní údaje třetím stranám

Neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám. Vaše data jsou citlivá záležitost a neztotožňujeme se žádným obchodováním s osobními údaji.

Výjimkou jsou zprostředkovatelé, o kterých jsme vám poskytli informace v těchto Zásadách zpracování osobních údajů.

 

Mlčenlivost

Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 24.5.2018.